…адна з самых
небяспечных хвароб —
былая веліч…

— Уладзімір Някляеў

ЗМЕСТ

 

Паэзія

Алесь Разанаў. Ты сам сабе і шлях, і абарона… Вершы.

Уладзімер Арлоў. Вуліца Саламеі. Галіцыйская балада.

Вольга Гапеева. Маўчанне. Вершы.

Мікола Аляхновіч. Роздум дарогі. Вершы.

Віка Трэнас. Вершы ў рытме хваляў марскіх. Вершы.

Алесь Емяльянаў-Шыловіч. Дзверы ў літаратуру. Вершы.

Андрэй Козел. Святло маленькай перамогі. Пункціры.

 

Проза

Мікола Захаранка. Дзе ноч агорне, хай там разбудзяць.

З цыкла фантастычных апавяданняў “Дарогі”.                                                               

Вінцэсь Мудроў. Зарок. Апавяданне.

Анатоль Разановіч. Сезон пралесак. Урывак з рамана.

Дзмітрый Падбярэзскі. Пуцькаўскія аповеды.                       

Вячаслаў Казакевіч. Па клетках казачнай краіны. Апавяданне. Пераклад Веры Лойка.

Алесь Гібок-Гібкоўскі. Лідачка. Апавяданне.

 

Дэбют

Аляксандра Дзмітранок. Справа прынцыпу. Апавяданне.         

 

 

Пераклады

Станіслаў Ежы Лец. Тысяча і адна фрашка. Пераклад Андрэя Хадановіча.            

Ары Бэн. Тыгр у садзе. Апавяданні. Пераклад Лідзіі Ёхансэн.                   

 

Эсэ

Васіль Жуковіч. Сузор’я сусветнага зоркі.                 

Міхась Карпечанка. Мікола Цэлеш: Чалавек-загадка, чалавек-міфатворца.                        

Віктар Казько. Незваротнае. Прыватны роздум пра ўласную, і не толькі, маўклівасць.

             

Спадчына

Юлія Бібіла. “…Прысвяціць сябе справе блізкай, харошай!” Успаміны.

Падрыхтоўка да друку, прадмова і каментары Таццяны Кекелевай і Арсеня Ліса. (Працяг).   

 

Прачытанне

Павал Абрамовіч. “Бо ён – Рака”. Дняпро як сістэма­ўтваральная метафара ў рамане Уладзіміра Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”.

 

Кнігапіс

Наталля Якавенка. Архіўная праўда і талент натуральнасці.

Літаратуразнаўчы водгук на архіўную аповесць Леаніда Дранько-Майсюка “…Натуральны, як лінія небасхілу”.

 

Дзеяпіс

 Новыя выданні на паліцах “Дзеяслова”.

comments powered by HyperComments