12/24/2013 

Архіў нумароў:Васiль Быкаў. 1924 - 22.VI.2003
Каталог TUT.BY

Франсуа Жакмэн

_____________________
З нізкі "Поры году".
Вершы

ЛЕТА

Які летуценьнік меў бы досыць
адвагі, каб прамацаць душу
чорную сонца?

Яго невымоўны, непастрымлівы пал –
адрынаньне ўсяго.

Неаглядная цёмнач у ягоным
сяродку пякельным.


* * *
Сьвятло заходзіць у лес,
быццам адтайнаваньне.
Яно сьлядкуе па сьцежках, якія
абмінае лістота.
Усё стаецца відомым і
невытлумачным.

Сьвядомасьць зьбіваецца з тропу ад думкі пра
нейкую зыркую непазьбежнасьць.


* * *
Позірк зьлёг у
пыл.

Ён брыдзе ўсьлед за фразаю
хісткай па паветры
прасьмяглым.

І ўтрапёна малюе сваё.


* * *
Гожае надвор’е — гэта метад,
які абнаўляе ілюзію
паводле ясьнейшых правілаў.

Формулы нараджаюцца ў
перапляценьні вяршалінаў.

Такая навука павыфармоўвала
ўсіх закаханых.


* * *
З першым пробліскам
дня зьяўляецца тое,
што амаль немагчыма
ўсьвядоміць.

Нейкі сімвал, які пазначае
пераправу сьпякоты.

І лета шукае
найдакладнейшую метафару.

* * *
Сьпёка — гэта другая
ноч.

Ашалелыя, кветкі шукаюць
рады ў расьселінках
мінералаў.
Думка баіцца зблукаць:
яна ўтульваецца ў дрымоту.


* * *
Там, дзе валадарыць півоня,
дастаткова таямніцы паланьня,
каб насыціўся дух.

Калі няма чаму сьведчыць,
выказьнікам можа быць
летаргія.


* * *
Ранак гэтакі чысты, што,
здаецца, патрэбна памерці, каб
яго апісаць.

Выказваньне сьветлых пачуцьцяў
на гэтую тэму – амаль
непрыстойнасьць.

Яшчэ наперадзе тыя пакуты, што
выбавяць ад жаданьня
быць трапным?


* * *
Неспадзявана пакутліва часам
бывае на самым сьвітанку.
Быццам маланка, працінае раптоўная
думка:

“Сёньня зноў
ня будзе асаблівай
падставы, каб жыць”.

Тады, дзеля ратунку, я адразу ж
пачынаю свой дзень.


* * *
Сама поўдзень. Цішыня
пакалыхвае ягоныя пчолы.

На макаўцы веву
празьмерная чыстасьць; яна
пагражае ўсяму, што хоць
нештачка значыць.

Стрэлка сьпёкі ня хоча
паказваць імгненнасьць,
найпрадаўнейшы час усяго.

* * *
Сьветлячок малюе
арабескі ночы.

Дрогкую дарогу,
якая вядзе да бясформнасьці.

Паблажлівы шлях,
па якім ціха ступаюць
пачвары.

* * *
Ішлося лесам, як па
прасечанай у ценю
галерэі.

Пахошчы прохаладзі
амывалі, бы вада, якая
яшчэ ня вырашыла быць
сунічкай.

Над галавою плюскацела
сонца, што пакатурхвала й выярчвала
бераг лістоты.

А вонкі, й троху воддаль, поўдзень
сьпякотны бомкаў звончыкам
паветра.

* * *
Сьвежасьць тчэ суцішнасьць
вечару.

Упадзе горкі плод, зробіць
шнар на цішы, і зноў усё навакол
сам спакой і ашчаднасьць.

Засяроджанасьць тая небясьпечна
глыбее.
Толькі зоркі ўратуюць ад
гэтай дыхтоўнасьці цёмнай.


* * *
На досьвітку паветра мае водар
глыбокага збанка.

Цяплынь шчэ сьвежая і
неба яшчэ чыстае.

Цуд гэты непрацяглы ўзяты ў
аклад расы.


* * *
Час высьпяваньня зорак.

Здатны расьцечыць нашыя перакананьні,
абшар прымерклы высявае нас у
баразну няіснасьці.

І маё “я” спрабуе аднавіцца
у самазабыцьці
бязьмежным.


* * *
Сыходзіць прохаладзь па сходах
ночы.
Яна этэрная сястра вады,
ўлётная субстанцыя, якая блукае на
пашах цемры.

Адзіна ціша чуе
яе крокі.


* * *
Лепш не вучыцца
у таго, хто ясны.

Сонца скажае лінію
дня.

Яно кліча хутчэй да сьлепаты,
а не да істапраўднасьці.

* * *
Трава скошаная.

Без яе луг зрабіўся
бязвыйсьцевай сьцежкай.

Не хачу разгадваць
загадку, хто ідзе пад покрывам
сена.


* * *
Ранічнае сонца
сьвеціць зажурана.

Палкасьць пераконваць
букеты зьмянілася
нязвыклаю стомай.

Цьмяная небясьпека пачынае
пазначваць сьвет.


* * *
Ніхто ня ведае, што хоча
сказаць лета.
Логіка сьпёкі тлуміць
найнеаспрэчнейшага мысьляра.

Толькі лету сена
складае процьму аб’ектыўных, але
неспазнатных зазнакаў.

Дастаткова пачытаць з галавой непакрытай
апоўдні, і розмысл стаецца
загадкавым і дзівачым.
Пераклад
з французскай –
Ніны Мацяш.
Друкуецца
ў скароце.

Рэдакцыя часопіса “Дзеяслоў” далучаецца
да ўсіх віншаваньняў, што прыйшлі ў гэтыя дні
на адрас Ніны МАЦЯШ з нагоды юбілею.
Зычым спадарыні Ніне здароўя і плёну, нястомнасьці
ў працы на добрую славу нашай Айчыны.